Spółka, która na podstawie ustawy o rachunkowości utworzyła rezerwy na uiszczenie zaległych opłat za prawa autorskie, nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – orzekł NSA.Sprawa dotyczyła importera urządzeń kopiujących, który w latach 2003–2006 miał obowiązek uiszczać opłaty reprograficzne na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania (prawie 200 tys. zł). Obowiązek ich ponoszenia wynika z art. 20 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Spółka miała jednak wątpliwości, czy taki obowiązek w latach 2003–2006 na niej ciążył, więc ich nie płaciła. Dopiero w 2007 r. utworzyła na ten cel rezerwy w wysokości prawie 200 tys. zł i zaliczyła je do kosztów uzyskania przychodów. Zakwestionowały to organy podatkowe.