Ministerstwo Finansów (MF) chce wprowadzić system, który umożliwiłby składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną bez konieczności używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - poinformowała rzeczniczka resortu Magdalena Kobos.

1 stycznia 2009 roku zostanie rozszerzona do ponad 80 lista deklaracji podatkowych, które będzie można przesyłać drogą elektroniczną. Deklaracje elektroniczne nie cieszą się jednak dużym zainteresowaniem podatników. Problem leży głównie w konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

"Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwi składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Chcemy, by system ruszył w przyszłym roku, ale konkretną datę trudno wskazać, gdyż prace jeszcze się nie zakończyły" - powiedziała PAP Kobos.

Z danych resortu finansów na 1 grudnia 2008 r. wynika, że liczba deklaracji składanych drogą elektroniczną z miesiąca na miesiąc rośnie, jednak jest ich ciągle mało. W styczniu w ten sposób podatnicy złożyli zaledwie 131 deklaracji podatkowych, ale w listopadzie już ok. 13,5 tysiąca. Dane te dotyczą deklaracji i załączników do nich.

Zawiadomienia o chęci rozliczania się elektronicznego złożyło ponad 22 tys. podatników

Najczęściej składane drogą elektroniczną są podstawowe deklaracje VAT, czyli VAT-7. Firmy złożyły ich ponad 45,6 tys. Załączników ORD-ZU (uzasadnienie do składanych korekt deklaracji) złożono 4,4 tys., niemal tyle samo deklaracji PIT-11, o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez płatników.

Według Ministerstwa Finansów, e-deklaracje składa prawie 16 tys. podatników. Zawiadomienia o chęci rozliczania się elektronicznego złożyło ponad 22 tys. podatników.

Wiceminister Finansów Andrzej Parafianowicz przyznaje w odpowiedzi na interpelację poselską z połowy listopada, że obowiązek stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, ze względu na koszty związane z jego stosowaniem, ogranicza dostępność usług świadczonych podatnikom poprzez serwis internetowy www.e-deklaracje.gov.pl.

Parafianowicz tłumaczy ponadto, że w resorcie spraw wewnętrznych trwają prace nad udostępnieniem obywatelom jednego z kanałów dostępu do usług administracji publicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - ePUAP."Ministerstwo Finansów podejmie wysiłki, które powinny zaowocować usprawnieniem kampanii składania zeznań rocznych za 2008 rok"

Ma to być rozwiązanie alternatywne dla stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kontaktach z administracją publiczną, szczególnie w okresie "przejściowym, zanim zaczniemy korzystać z biometrycznych dowodów osobistych".

"ePUAP - z chwilą pełnego wdrożenia stanowić będzie bezpieczny i w pełni zgodny z prawem elektroniczny kanał udostępniania obywatelom usług administracji publicznej" - wyjaśnia minister.

Dodaje, że Ministerstwo Finansów poszukuje rozwiązania, które zachowując odpowiedni poziomu bezpieczeństwa stosowanych procedur usunie w istotny sposób ograniczenia wynikające ze stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

"Ministerstwo Finansów podejmie wysiłki, które powinny zaowocować usprawnieniem kampanii składania zeznań rocznych za 2008 rok" - zapewnia wiceminister.