Do 27 lutego gminy i miasta mają czas na przesłanie ewidencji VAT za styczeń w formie elektronicznej. Część z nich nie zmieści się w tym terminie. Występują więc o jego wydłużenie. Pozwalają na to przepisy ordynacji podatkowej.
Główną przyczyną problemów jest centralizacja rozliczeń VAT gmin oraz ich jednostek i zakładów budżetowych, która nastąpiła 1 stycznia 2017 r. Część gmin, zwłaszcza wiejskich, zbyt późno zorientowała się, że też musi przesłać JPK. Nie jest więc w stanie dostosować swojego oprogramowania komputerowego na czas. Niektóre samorządy wskazują również, że nie mają pieniędzy na przygotowanie JPK w formie elektronicznej. Bez względu na powód gminy mogą i występują do naczelników urzędów skarbowych o wydłużenie terminu na jego złożenie.
Centralizacja namieszała