Od 1 marca 2017 r. interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a nie jak dziś dyrektorzy izb skarbowych – przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.
Resort zapewnił, że dzięki temu podatnicy będą otrzymywać „jednolitą informację podatkową i celną”.
Komunikat ma związek z tym, że 1 marca br. w życie wejdą zarówno ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, jak i przepisy ją wprowadzające. Skutkiem tego dzisiejsze struktury fiskusa zostaną skonsolidowane. Zmiana organizacyjna obejmie także wydawanie interpretacji indywidualnych. Po 1 marca wydawał je będzie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, czyli wyspecjalizowany organ KAS.
To zaś oznacza, że zmienią się również zasady składania wniosków o wydanie interpretacji. Podatnicy będą musieli je kierować na adres KIS:
1) ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, albo
2) na adres skrytki KIS – jeśli będą wysyłać dokumenty drogą elektroniczną przez e-PUAP.
MF wyjaśniło też, że nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.
Opłaty za wniosek podatnicy będą wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.
Numer rachunku będzie dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS – zapewniło MF.
Resort dodał, że KIS przejmie także dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co „zapewni jednolitą informację podatkową i celną”.
Podatnicy nadal będą mogli korzystać ze znanych im już numerów telefonów, tj. 801 055 055 lub 22 330 03 30.