Opłata egzekucyjna nie będzie już mogła wynosić 35 mln zł. Będzie naliczana od faktycznie wyegzekwowanej kwoty. Zostaną też wprowadzone górne limity.
Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Poinformowała o tym wczoraj na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej Renata Domasiewicz z Ministerstwa Finansów.
Zapowiedziała, że projekt trafi do konsultacji zewnętrznych, gdy tylko zostanie wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Do parlamentu ma trafić do końca czerwca br.