Jeżeli organ władzy publicznej kupuje towary lub usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, a jest czynnym podatnikiem VAT, to jako nabywca rozlicza ten podatek – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wątpliwości w tej sprawie zgłaszają firmy budowlane, które od 1 stycznia 2017 r. zostały objęte przepisami o odwrotnym obciążeniu. Zastanawiają się, kiedy zastosować odwrotne obciążenie, gdy odbiorcą jest organ władzy publicznej. Czy mechanizm ten nie ma zastosowania, gdy usługi służą wyłącznie do wykonywania czynności nieopodatkowanych? Czy wystarczy, że organ jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT?
Wątpliwość ta bierze się z tego, że organy władzy publicznej nie są podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nie przez przepisy prawa.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że nie ma znaczenia, jakim celom służy zakup. Ważne jest, czy organ władzy lub obsługujący go urząd jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
Takie stanowisko zajął też minister finansów w interpretacji z 18 kwietnia 2016 r., nr PT8.8101.83.2016/WCH. Uchylił tym samym wcześniejszą interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z której wynikało, że organy władzy publicznej nie muszą rozliczać podatku, jeżeli kupują towary objęte odwrotnym obciążeniem dla swoich celów statutowych.
Należy pamiętać, że odwrotnym obciążeniem objęte są tylko usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę. W odpowiedzi na interpelację nr 9331 wiceminister finansów Paweł Gruza wyjaśnił, że zgodnie z wykładnią językową podwykonawcą jest firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Z odpowiedzi wiceministra wynika też, że jeżeli usługa budowlana jest świadczona bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy (inwestora), to usługi należy rozliczać na zasadach ogólnych.