Każdy podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz głównego wykonawcy jest podwykonawcą. Wykonywane przez niego usługi są więc objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.
Tak pojęcie podwykonawcy wyjaśnił wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację nr 9331. Zapowiedział również, że Ministerstwo Finansów wyda w najbliższym czasie broszurę informacyjną dotyczącą m.in. zasad rozliczania usług budowlanych przez podwykonawców.
ikona lupy />
Schemat rozliczenia VAT / Dziennik Gazeta Prawna
Ustawa o VAT nie definiuje, kto jest podwykonawcą. Od 1 stycznia 2017 r. firmy budowlane mają więc wątpliwości, czy powinny rozliczać swoje usługi na ogólnych zasadach (wystawiać faktury z wykazanym podatkiem), czy zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia (faktury bez VAT).
Wiceminister Paweł Gruza wyjaśnił, że dla prawidłowego rozumienia „podwykonawcy” wystarczy posłużyć się wykładnią językową. Zgodnie z nią podwykonawcą jest firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy.
Z odpowiedzi wiceministra wynika, że jeżeli usługa budowlana jest świadczona bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy (np. generalny wykonawca wykonuje ją na rzecz inwestora), to usługi należy rozliczać na zasadach ogólnych.
Wiceminister wyjaśnił także, co w sytuacji, gdy dochodzi do podzlecania usług. – W takiej sytuacji należy przyjąć podejście, zgodnie z którym każdy podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz głównego wykonawcy w ramach prowadzonej inwestycji jest już podwykonawcą i usługi te powinny być opodatkowane zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia – tłumaczył Paweł Gruza. A zatem – sprecyzował – każde zlecenie usług budowlanych kolejnym podatnikom w szeregu zleceń również należy uznać za podwykonawstwo w stosunku do usługi głównej, świadczonej przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora.
Nowelizacja ustawy o VAT objęła mechanizmem odwrotnego obciążenia usługi budowlane wymienione w nowym załączniku nr 14 do ustawy (pozycje od 2 do 48). Przykładowo chodzi o roboty związane z budową bloków mieszkalnych, roboty malarskie, tynkarskie, betoniarskie, wykonywanie różnego rodzaju instalacji (wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i in.).
Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, gdy obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT, a usługodawca świadczy je jako podwykonawca. O podatek VAT nie muszą się martwić konsumenci – oni go nie odprowadzają do urzędu skarbowego, płacą go w cenie usługi.
Odpowiedź na interpelację poselską nr 9331 z 7 lutego 2017 r., nr PT10.054.1.2017.TXZ.67E