Nie wystarczy zorganizować imprezę dla kontrahentów. Trzeba jeszcze wykazać, że jej celem była reklama, a nie reprezentacja – wynika z interpretacji dyrektora katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która zorganizowała bankiet składający się z dwóch części. Podczas pierwszej, oficjalnej, prezes spółki podsumował roczne wyniki, przedstawił plany na dalszy rozwój oraz podziękował pracownikom i kontrahentom, w tym przedstawicielom zaproszonych przedsiębiorców. Następnie goście zostali zaproszeni na kolację i część artystyczną.
Spółka chciała zaliczyć całość wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Tłumaczyła, że wydatki na organizację bankietu, podczas którego są przedstawiane informacje o działalności firmy, mają co do zasady na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie/zabezpieczenie ich źródła. Bliższe poznanie działalności spółki wpływa bowiem pozytywnie na pogłębianie zaufania kontrahentów do niej. Natomiast u pracowników zwiększa poczucie zaangażowania w sprawy firmy i motywację do pracy, co przekłada się na większą efektywność i poprawę wyników finansowych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że z przedstawionych przez spółkę okoliczności nie wynika, aby impreza miała charakter reklamowy. Nie zachęcano podczas niej do korzystania z produktów ani usług spółki.
Organ uznał, że organizując bankiet, firma chciała raczej kreować własny wizerunek, tworzyć wśród kontrahentów wrażenie profesjonalnego i godnego zaufania partnera biznesowego.
Taki reprezentacyjny, a nie reklamowy charakter wydatków wyklucza możliwość ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził organ, przywołując art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.
Możliwość taką potwierdził zaś dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji z 23 grudnia 2016 r. (nr 3063-IPLB1-3.4511.186.2016.1.KP). Spółka – mimo że zorganizowała imprezę jubileuszową na 40-lecie swojego istnienia – inaczej jednak umotywowała jej cel we wniosku o interpretację. Wskazała, że impreza miała też na celu akcję marketingową. Chodziło o pozyskanie nowych zleceń, a wśród zaproszonych gości byli m.in. klienci dokonujący dużych zamówień oraz kontrahenci, którzy mogą je zwiększyć. Spotkaniu towarzyszyły nie tylko koncert, występ zespołu tanecznego i spektakl laserowy, ale odbyła się także prezentacja filmu przedstawiającego produkty oferowane przez firmę, w tym stosowane w produkcji technologie.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 1 lutego 2017 r. nr 2461-IBPB-1-2.4510.1012.2016.1.MS