Ciężarówki do nauki jazdy nie są ani pojazdami specjalnym, ani używanymi do celów specjalnych – uznał NSA.
Podatnik, którego dotyczył ten wyrok, uważał, że samochody ciężarowe i przyczepy ciężarowe przeznaczone do nauki jazdy są zwolnione z podatku od środków transportowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten odwołuje się do przepisów prawa drogowego. A zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przez pojazd specjalny rozumie się pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.
Ponadto pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania musi być specjalnie wyposażony m.in. w przyrząd kontrolny i dodatkowy pedał hamulca. Podatnik uważał więc, że pojazdy służące do wykonywania specjalnej funkcji, takiej jak np. nauka jazdy, są zwolnione z podatku od środków transportowych.