Nowelizacja wniesiona do Sejmu przez klub PiS przewiduje podwyżkę obowiązującej ulgi w wysokości 120 zł na każde dziecko. Po zmianach odliczenie wzrosłoby do wysokości kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że w rozliczeniu za 2007 rok rodzice opodatkowani na zasadach ogólnych odliczyliby kwotę 572,54 zł na każde własne lub przysposobione dziecko.
W Sejmie odbyło się również pierwsze czytanie opozycyjnego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Zaproponowane rozwiązanie zakłada wprowadzenie nowego art. 6b do ustawy o PIT, zgodnie z którym każdy podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce mógłby pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 3015 zł rocznie na każde wychowywane w roku podatkowym dziecko.
Obniżenia rodzice dokonywaliby na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku dziecka wychowywanego przez więcej niż jedną osobę (rodziców lub rodzica oraz inną osobę, której przysługują prawa rodzicielskie) kwota odliczenia podlegałaby podziałowi na tyle równych części, ile jest osób wychowujących dziecko.
Zgodnie z projektem w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie kwota odliczenia przypadająca każdemu z małżonków byłaby odliczana od łącznych dochodów małżonków.
Z kolei w przypadku wspólnego rozliczenia z dzieckiem osoba samotnie wychowująca dziecko będzie mogła odliczyć ulgę jedynie na drugie i każde kolejne wychowywane dziecko.
Oba projekty przewidują, że ulga rodzinna miałaby zastosowanie do dochodów osiągniętych począwszy od 1 stycznia 2007 r. i dotyczą dzieci małoletnich, bez względu na wiek, w przypadku pobierania na dziecko zasiłku pielęgnacyjnego i dzieci uczących się do 25 roku życia.
Ważne!
Obecnie ustawa o PIT przewiduje ulgę na dziecko w wysokości 120 zł. Posłowie chcą zwiększyć to odliczenie do 572,54 zł. Odliczenia dokonywałoby się od podatku. Konkurencyjny projekt zakłada pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę 3015 zł na każde wychowywane dziecko
MAGDALENA MAJKOWSKA