Wspólnicy spółki osobowej rozwiązanej w trakcie postępowania odwoławczego zapłacą podatek niezależnie od tego, czy fiskus w I instancji miał rację.
Tak wynika z wczorajszej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W drugiej, również podjętej wczoraj uchwale, sąd kasacyjny wyjaśnił, że po likwidacji spółki cywilnej fiskus powinien orzec o odpowiedzialności wszystkich wspólników w jednej decyzji, po przeprowadzeniu jednego postępowania.