Firmy audytorskie trzeba będzie zmieniać nie później niż po 5 latach – zakłada rządowy projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach, którym ma się dziś zająć nadzwyczajna sejmowa podkomisja.
Pięcioletni wymóg rotacji ma dotyczyć jednostek zainteresowania publicznego (np. banków, spółek giełdowych).
Na wcześniejszym posiedzeniu (11 stycznia br.) przedstawiciel Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wnioskował o wydłużenie tego okresu z 5 lat do 10 lat. Jego skrócenia domagał się natomiast wcześniej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dlatego w rządowym projekcie przyjęto 5 lat.