Firma odzieżowa LPP zawyżała koszty podatkowe w 2012 r. – twierdzi gdański urząd kontroli skarbowej. Żąda uregulowania wielomilionowych zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.
Zarząd spółki poinformował o tym inwestorów w piątkowym komunikacie, wydanym niedługo po doręczeniu przez inspektorów gdańskiego UKS protokołu kończącego kontrolę skarbową. Zarzuty dotyczą przede wszystkim wydatków poniesionych na sublicencje związane z korzystaniem przez LPP ze znaków towarowych, które wniosła ona aportem do powiązanej spółki cypryjskiej Gothals Ltd. Jeśli UKS podzieli w decyzji wnioski zawarte w protokole, LPP będzie musiała dopłacić 24 mln zł wraz z odsetkami.
Spółka będzie miała prawo odwołać się od decyzji UKS do izby skarbowej, a jeśli to nie poskutkuje – złożyć skargę do sądu.