Nie ma jednego terminu składania zeznań podatkowych. Obok najpopularniejszego druku PIT-37, istnieje szereg innych formularzy, które należy przekazać fiskusowi w odpowiednim terminie. Kto musi rozliczyć się z urzędem skarbowym i o jakich terminach podatnicy muszą pamiętać w 2017 roku?

Ostateczne terminy składania PIT-ów każdego roku mogą nieznacznie się różnić. Ministerstwo Finansów informuje, do kiedy podatnicy w 2017 roku muszą złożyć deklaracje podatkowe za 2016 rok.
Najmniej czasu mają podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej. Muszą oni złożyć deklarację PIT-16A do końca stycznia. Podatnicy informują w niej o zapłaconej kwocie stawki zdrowotnej, którą ostatecznie odlicza się od podatku. Tyle samo czasu mają duchowni, składający deklarację PIT-16A i ryczałtowcy, prowadzący działalność gospodarczą. Ci ostatni do 31 stycznia muszą przesłać druk PIT-28.

Pośpieszyć muszą się także pracodawcy, którzy otrzymali od pracowników we wskazanym terminie deklarację PIT-12. Jest to oświadczenie, na podstawie którego to pracodawca rozlicza pracownika, wypełniając zeznanie PIT-40. Taki druk pracodawca musi przekazać fiskusowi i podatnikowi do końca lutego. Wówczas podatnik nie otrzyma od pracodawcy informacji PIT-11, lecz deklarację roczną PIT-40.

Zdecydowana większość podatników złoży PIT w maju

Jak informuje resort finansów, 2 maja to ostateczny termin na przesłanie deklaracji PIT-36, PIT-36L (dotyczy podatników rozliczających się liniowo), PIT-37, PIT-38, PIT-39. Ta pierwsza przeznaczona jest dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, którzy choćby część przychodów uzyskali bez pośrednictwa płatnika. Jest to jedna z różnic między zeznaniem PIT-36, a popularnym PIT-37. Jeśli bowiem w 2016 roku przychody były rozliczane przez płatnika np. pracodawcę, podatnik zobowiązany jest do przesłania druku PIT-37. W zeznaniu informują o zarobkach rozliczanych za pośrednictwem płatników, gdyż w przypadku umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez pracownika funkcji rozliczane jest przez pracodawcę. Kto musi złożyć zeznanie PIT-38? Deklaracja ta dotyczy podatników, którzy w 2016 roku uzyskali przychody z tytułu np. odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych lub udziału w spółkach. Dotyczy to wyłącznie tych podatników, których przychody zostały osiągnięte prywatnie (poza prowadzoną działalnością). Z kolei zeznanie PIT-39 związane jest ze zbyciem nieruchomości. Musi je złożyć podatnik, który w 2016 roku dokonał sprzedaży nieruchomości.

PIT-37 a zobowiązania pracodawcy

Aby podatnik mógł złożyć zeznanie PIT-37, pracodawca musi przesłać fiskusowi i podatnikowi PIT-11. Formularz ten zawiera informacje o dochodach osiągniętych przez pracownika w 2016 roku, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Płatnik czyli np. pracodawca, musi przekazać takie zeznanie w formie papierowej lub drogą elektroniczną. Formularz PIT-11 musi trafić do podatnika i urzędu skarbowego nie później niż ostatniego dnia stycznia, a w formie elektronicznej do końca lutego.

Jak podatnicy mogą rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Podatnicy mogą wybrać sposób przesłania fiskusowi deklaracji podatkowej. Jedną z możliwości jest dostarczenie odpowiedniego druku osobiście w urzędzie skarbowym. Nieco bardziej popularną formą wypełnienia tego obowiązku jest przesłanie deklaracji przez Internet w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów szacuje, że do końca 2016 roku złożono w tej formie 62 mln. dokumentów. PIT można przesłać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego. Należy wówczas pamiętać, że tylko stempel pocztowy z datą nadania, uznawany jest za datę doręczenia.

Pobierz program PIT 2016 ROZLICZENIE PODATNIKA