Minister rozwoju i finansów określi nowe wzory zeznań o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (CIT-8, CIT-8A i CIT-8B) oraz informacji o odliczeniach (CIT-8/O i CIT/BR).
Wynika to z opublikowanego projektu nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia. Resort finansów chce tym samym dostosować obecne formularze do zmiany w niektórych przepisach ustawy o CIT, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. Chodzi o ulgę na badania i rozwój oraz ceny transferowe.
W uzasadnieniu resort przypomniał także o nowym obowiązku dołączania do zeznań podatkowych CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B formularza CIT-TP, czyli sprawozdania z analizy ryzyka dotyczącego cen transferowych, oraz odpowiednich oświadczeń. Ten formularz zostanie jednak określony w odrębnym rozporządzeniu.
Zmiany, zgodnie z szacunkami resortu finansów, mogą dotyczyć ok. 456 tys. podatników CIT.
Nowe wzory będą miały zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od początku 2017 r.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie CIT – w konsultacjach.