Kto zamiast pieniędzy przekaże Skarbowi Państwa lub gminie np. nieruchomość, nie musi dopłacać z tego tytułu jeszcze PIT lub CIT – wynika z wyroku NSA.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie ma i nie było podatku dochodowego od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem uregulowania zaległych podatków.
Teza ta dotyczy zarówno podatników, którzy spłacili w ten sposób swoją zaległość jeszcze przed nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych (weszła w życie od 2015 r.), jak i osób, które zrobiły to już po nowelizacji.