Równolegle z aktualizacją wykazu towarów w imporcie objętych 7-proc. stawką VAT, od 1 grudnia obowiązuje zaktualizowana lista towarów z tytułu importu obciążonych stawką 3-proc.

Lista opublikowana w rozporządzeniu ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3 proc. obejmuje towary wymienione w załączniku do ustawy z 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). Dotychczas wykaz tych towarów był określony w rozporządzeniu ministra finansów z 30 kwietnia 2008 r. (Dz.U. nr 74, poz. 446), które utraciło moc 1 grudnia.

W nowym wykazie została ujednolicona stawka VAT w wysokości 3 proc., m.in. na: odpady zwierzęce, mączkę i granulki z lucerny - wcześniej opodatkowane 7-proc. stawką z tytułu importu - oraz marynaty ryb i produktów rybnych - przedtem objęte podstawową 22-proc. stawką VAT. W związku z rozszerzeniem wykazu o wymienione towary do 110 pozycji zostały zaktualizowane pozycje w całym załączniku.

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3 proc. (Dz.U. nr 211, poz. 1334).