Ogłoszona w rozporządzeniu ministra finansów z 28 listopada lista towarów pochodzących z importu, opodatkowanych 7-proc. stawką VAT, ma na celu opodatkowanie importowanych i krajowych towarów według tej samej stawki. Chodzi o towary wymienione w załączniku nr 6 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Dotychczas wykaz tych towarów był określony w rozporządzeniu ministra finansów z 30 kwietnia 2008 r. (Dz.U. nr 74, poz. 447), które utraciło moc 1 grudnia. Obecnie obowiązujący wykaz towarów w związku z wprowadzeniem na listę dodatkowych towarów aktualizuje również pozycje w załączniku. Ponadto zostały również doprecyzowane kody CN dla niektórych towarów. Obecnie na wykaz składają się 253 pozycje.

Nowy wykaz ujednolica stawkę VAT w wysokości 7 proc., np. na mąkę i mączkę z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy, woski roślinne oraz niektóre pozostałości powstałe po obróbce substancji tłuszczowych - m.in. degras, tj. uboczny produkt powstający przy utlenianiu tranu, który może być wykorzystywany do natłuszczania skór, a także lód naturalny i sztuczny wykorzystywany np. w transporcie chłodniczym. Do końca listopada w stosunku do tych towarów pochodzacych z importu obowiązywała podstawowa (22-proc.) stawka VAT.

Uzupełnienie wykazu towarów opodatkowanych 7-proc. stawką oprócz ujednolicenia opodatkowania niektórych towarów pochodących z importu i wytworzonych w kraju ma również na celu usunięcie rozbieżności, jakie mogły pojawiać w praktyce rynkowej w tym zakresie.

Wykaz towarów importowanych objętych 7-proc. stawką VAT obowiązuje od 1 grudnia.

PODSTAWA PRAWNA

• Załącznik nr 6 do rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 proc. (Dz.U. nr 211, poz. 1329).