Projektodawcy, czyli grupa posłów PiS, przekonują, że na zmianie przepisów skorzysta wielu przedsiębiorców. Chodzi o wszystkie podmioty, które produkują, składują bądź przetwarzają wyroby określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym (wyroby energetyczne, alkoholowe i tytoniowe) oraz niektóre inne wyroby, np. oleje smarowe. Zgodnie z art. 47 ustawy o podatku akcyzowym produkcja takich towarów musi odbywać się w składzie podatkowym. Dopóki towary te nie zostaną z niego wyprowadzone, dopóty nie ma konieczności zapłaty podatku.
Powstaje jednak pytanie, co w sytuacji, gdy inny podmiot chce przejąć nieruchomość, na której prowadzony jest skład podatkowy. Zasadniczo zgodnie z art. 49 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym zmiana podmiotu prowadzącego skład wiąże się z wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia na jego prowadzenie i koniecznością uzyskania nowego przez nabywcę. Wyjątek dotyczy następców prawnych lub podmiotów przekształconych. Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przy sprzedaży nieruchomości innemu podmiotowi z branży ma też inny skutek. Formalnie zakończona jest wtedy procedura zawieszenia poboru akcyzy, a więc sprzedawca musi zapłacić fiskusowi daninę od swoich wyrobów. Nabywca nieruchomości ma zaś obowiązek wystąpić o nowe zezwolenie na prowadzenie składu i dopiero po jego otrzymaniu może wznowić produkcję w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Nie ma więc mowy o płynnej sukcesji i uniknięciu podatku tak jak przy przekazaniu nieruchomości następcy prawnemu.