Od przeróbek konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód osobowy trzeba zapłacić podatek akcyzowy. Jeżeli jednak w wyniku zmian powstanie osobowe auto elektryczne, można skorzystać ze zwolnienia – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Opodatkowanie przeróbek wprowadziła od 1 lipca 2021 r. nowelizacja z 30 marca 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694). Dodała ona nowy art. 100 ust. 1a pkt 1, zgodnie z którym opodatkowane jest również „dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy”.
Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który chce wprowadzić zmiany konstrukcyjne w pojeździe do 3,5 tony, niebędącym samochodem osobowym. Poinformował, że zmiany będą w pojeździe zarejestrowanym w Polsce, lub takim, który nie został niezarejestrowany i będzie kupiony od krajowego dealera. Przerobiony ma być pojazd przeznaczony do transportu towarów, sklasyfikowany według kodu CN 8704 90 00 00. Wskutek przeróbek powstanie pojazd do przewozu osób (kod CN 8703 80 10 00 lub CN 8703 80 90 00). Podatnik zaznaczył, że zarówno przed przeróbką, jak i po niej pojazd będzie elektryczny. Chciał się upewnić, że dzięki temu nie powstanie u niego obowiązek podatkowy.
Dyrektor KIS odpowiedział, że obowiązek podatkowy wprawdzie powstanie, ale w tym wypadku podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia. Ostatecznie więc nie zapłaci akcyzy.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że w tym wypadku trzeba rozpatrzyć dwa odrębne zdarzenia. Jedno dotyczy zmian konstrukcyjnych w pojeździe zarejestrowanym w Polsce. Zgodnie z art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy obowiązek akcyzowy powstanie, gdy przeróbki zostaną wprowadzone. Ponieważ jednak auto będzie elektryczne, to przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 109a ust. 1 ustawy.
Podobnie będzie w drugim przypadku, tj. zmian konstrukcyjnych w pojeździe niezarejestrowanym w Polsce, który zostanie kupiony od krajowego dealera.
Również w tym przypadku wskutek zmian konstrukcyjnych powstanie obowiązek podatkowy, z tym że na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem opodatkowana jest pierwsza sprzedaż niezarejestrowanego auta osobowego. Jednak i w tym wypadku przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia dla samochodów elektrycznych (na podstawie tego samego art. 109a ust. 1 ustawy).
Dyrektor KIS podkreślił, że to, czy dany pojazd ostatecznie spełnia wymagania niezbędne do zwolnienia z akcyzy, może stwierdzić wyłącznie właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Wymaga to od podatnika przedstawienia dokumentacji potwierdzającej, że pojazd jest faktycznie elektryczny lub napędzany wodorem (art. 109a ust. 2 ustawy).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.140.2021.2.MK