Opodatkowanie przeróbek wprowadziła od 1 lipca 2021 r. nowelizacja z 30 marca 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694). Dodała ona nowy art. 100 ust. 1a pkt 1, zgodnie z którym opodatkowane jest również „dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy”.
Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który chce wprowadzić zmiany konstrukcyjne w pojeździe do 3,5 tony, niebędącym samochodem osobowym. Poinformował, że zmiany będą w pojeździe zarejestrowanym w Polsce, lub takim, który nie został niezarejestrowany i będzie kupiony od krajowego dealera. Przerobiony ma być pojazd przeznaczony do transportu towarów, sklasyfikowany według kodu CN 8704 90 00 00. Wskutek przeróbek powstanie pojazd do przewozu osób (kod CN 8703 80 10 00 lub CN 8703 80 90 00). Podatnik zaznaczył, że zarówno przed przeróbką, jak i po niej pojazd będzie elektryczny. Chciał się upewnić, że dzięki temu nie powstanie u niego obowiązek podatkowy.