Chcemy, aby akcyza na samochody o pojemności silnika 1,2 l, 1,4 l i 1,6 l nie wzrosła, a nawet była niższa. Natomiast podatek na auta o pojemności silnika powyżej 2l, ale stare, tj. powyżej 10 lat, był wyższy niż dziś - mówi Wiesław Jasiński, wiceminister finansów.

Ministerstwo Finansów z inicjatywy Senatu pracuje nad zmianami w opodatkowaniu akcyzą aut. Propozycja resortu uległa modyfikacji?

Pierwotna propozycja resortu zmierzała do uzależnienia wysokości podatku wyłącznie od pojemności silnika. Pojawiły się jednak obawy, o których pisał Dziennik Gazeta Prawna, że taki system będzie niezgodny z przepisami unijnymi. Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2007 r. w sprawie Brzeziński przeciwko Izbie Celnej w Warszawie (sygn. akt C-313/05). Nie ukrywam, że prawnicy już wcześniej analizowali kwestie zgodności z prawem unijnym i muszę przyznać, że poglądy ekspertów na ten temat są niejednolite. Wzięliśmy więc pod uwagę zagrożenie, o których pisała DGP i skonstruowaliśmy tabelę deprecjacji.