Stawka podatku od płynów do e-papierosów wyniesie 0,5 zł za 1 ml produktu, a nie 0,7 zł za 1 ml. W ostatniej chwili Ministerstwo Finansów zdecydowało się na jej zmniejszenie.Wczoraj projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym na te wyroby przyjął rząd. Teraz projekt trafi do Sejmu.
Zakłada on, że akcyzą zostaną objęte dwa produkty: płyny do e-papierosów (liquidy) oraz wyroby nowatorskie. Jedne i drugie to alternatywa dla palaczy tradycyjnych papierosów. Dotychczas nie były one opodatkowane.
Organizacje przedsiębiorców ostrzegają, że decyzja rządu oznacza dwu, a nawet czterokrotny wzrost cen tych produktów. Ministerstwo Finansów przekonuje, że wzrost cen będzie dużo niższy – z ok. 10 zł do 16,15 zł za 10 ml w przypadku płynów do e-papierosów oraz z ok. 16 zł do ok. 18,3 zł za opakowanie (20 sztuk) w przypadku produktów nowatorskich.
Ministerstwo Finansów uzasadniało opodatkowanie płynów do e-papierosów tym, że akcyzę na nie wprowadziło już wiele państw UE, a polska stawka plasuje się pośrodku europejskiej. Wyższą wprowadziły bowiem Słowenia, Węgry, Finlandia, Portugalia i Włochy, a niższą Grecja, Łotwa i Chorwacja.
Wyroby nowatorskie zostaną objęte stawką 298 zł za 1 kg. Na tę kwotę składają się dwa elementy: odnoszący się do ilości – stawka 141,29 zł za 1 kg i procentowy, odnoszący się do ceny – 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny tytoniu do palenia.
Budżet ma zarobić na obłożeniu płynów i wyrobów nowatorskich podatkiem ok. 75 mln zł.
Przywóz bez akcyzy
W pewnych sytuacjach konsumenci nie zostaną obciążeni akcyzą. Osoby fizyczne będą bowiem mogły przywieźć osobiście z innego kraju UE na własny użytek (niehandlowy) do 200 ml płynu oraz 0,16 kg wyrobów nowatorskich. Z kolei spoza UE będzie można przywieźć:
● 50 ml (jeśli osoba będzie leciała samolotem lub płynęła statkiem) lub 10 ml płynu (w przypadku np. podróży samochodem),
● 0,04 kg (w przypadku podróży samolotem lub statkiem) lub 0,008 kg wyrobów nowatorskich (w pozostałych przypadkach).
Konsumenci będą też mogli otrzymać określoną ilość płynu (do 10 ml) lub wyrobu (do 0,008 kg) w przesyłce, np. od rodziny spoza UE.
Obowiązki producentów
Zasadniczo produkcja płynów do e-papierosów będzie objęta procedurą zawieszenia poboru akcyzy, co oznacza konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (w tym złożenia zabezpieczenia akcyzowego), a następnie utworzenie go. Wiąże się z tym również obowiązek przemieszczania płynów do e-papierosów w systemie EMCS (Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych).
Alternatywą dla producentów – zamiast zakładania składu podatkowego – będzie objęcie produkcji procedurą przedpłaty akcyzy. Takim rozwiązaniem mogą być zainteresowani zwłaszcza mali i średni przedsiębiorcy.
Okresy przejściowe
Firmy produkujące płyny do e-papierosów będą mogły po 1 stycznia 2018 r. kontynuować działalność w dotychczasowej formie (poza składem) jeszcze przez trzy miesiące. W tym czasie będą jednak musiały uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu.
Projekt zakłada również zwolnienie z obowiązku banderolowania do 31 października 2018 r. (dla wyrobów wprowadzanych do sprzedaży) oraz do 31 grudnia 2018 r. (dla wyrobów wprowadzonych do sprzedaży przed 1 listopada 2018 r.). Proces dostosowania linii produkcyjnych do banderolowania wymaga bowiem czasu.
Konsolidacja informatyczna w skarbówce
Rząd przyjął wczoraj projekt, który zakłada umocnienie funkcjonującego już dziś Centrum Informatyki Resortu Finansów. Ma ono skupić zasoby informatyczne skarbówki.
Do CI RF zostaną przeniesieni pracownicy informatyki oraz zasoby informatyczne z 16 Izb Administracji Skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Celem jest centralizacja zasobów IT i pracowników zajmujących się informatyką w skarbówce oraz wzrost bezpieczeństwa systemów IT.
Centralizacja ma nastąpić 1 stycznia 2019 r. Nadzór nad CI RF będzie sprawował minister finansów.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – skierowany do Sejmu