ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Obecnie obserwujemy wzmożoną aktywność reklam ze strony organizacji pożytku publicznego. Wszystko po to, aby pozyskać jak najwięcej środków z 1 proc. podatku. O jaką pulę walczą organizacje?

ANDRZEJ PIETRYCH*

Dochody budżetu państwa z PIT w 2009 roku zaplanowano na ponad 40 mld zł. Łatwo policzyć, że 1 proc. tej kwoty to pokaźna suma ponad 400 mln zł. Do walki o te pieniądze każdego roku staje ponad 7 tysięcy organizacji pożytku publicznego (OPP). W przeliczeniu na jedną organizację każda z 1 proc. może dostać ok. 53 tys. zł. Jednak większą część tej puli zgarniają największe, najbardziej znane organizacje. Ponadto organizacje uzyskują dochody z różnych źródeł. Są to najczęściej dotacje celowe, darowizny, zbiórki publiczne, fundusze unijne, składki członkowskie oraz dochody z własnej działalności. Stąd też nierzadko duże organizacje dysponują budżetem kilku- czy kilkunastomilionowym.

Czy środki publiczne, jakimi dysponują OPP i które wydają, są kontrolowane?

Organizacja pożytku publicznego musi sporządzić roczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. Sprawozdanie takie ma również obowiązek przekazywać Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego w tym ministerstwie prowadzi portal internetowy http://www.pozytek.gov.pl/ w całości poświęcony OPP. Na tej stronie funkcjonuje baza sprawozdań, z której mogą korzystać potencjalni darczyńcy.

Załóżmy, że jestem podatnikiem, który w ramach 1 proc. podatku chce przekazać jednej OPP ok. 150 zł ze swojego podatku. Jak sprawdzić, czy te środki zostaną przekazane dla osób najbardziej potrzebujących?

Skoro każda OPP ma obowiązek podawania swoich sprawozdań do publicznej wiadomości, to każda powinna mieć stronę internetową, na której publikuje te sprawozdania. Ja postanowiłem wybrać losowo 40 wpisanych do KRS organizacji i przeanalizować ich sprawozdania.

Jakie są wyniki tej analizy?

Na 40 organizacji 33 (82,5 proc.) posiadało własne strony internetowe. Swoje sprawozdania w internecie udostępniło jedynie 7 organizacji (17,5 proc.). Jedna przedstawiła sprawozdanie z działalności, jednak nie było w nim sprawozdania finansowego. Na portalu http://www.pozytek.gov.pl/ swoje sprawozdania umieściło już więcej OPP, bo aż 15 (37,5 proc.).