EWA MATYSZEWSKA

ELŻBIETA SOWIŃSKA

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich.

Oznacza to, że od nagród uzyskanych od Polskiego Komitetu Olimpijskiego za sukcesy osiągnięte w Vancouver polscy olimpijczycy nie będą musieli płacić podatku.

Czy pieniądze za uzyskane medale trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym, np. w zeznaniu PIT?

W związku z tym, że kwoty z wymienionych nagród jako zwolnione z opodatkowania PIT nie są uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania, nie są również wykazywane w zeznaniach od dochodów osobistych. Nie ma również obowiązku zgłaszania ich do urzędu skarbowego w innym trybie.

Czy nagrody wypłacane, np. przez sponsorów, będą też zwolnione z podatku?

Niestety, nie. Zwolnienie podatkowe przewidziane ustawowo dla nagród wypłacanych przez Polski Komitet Olimpijski nie dotyczy innego rodzaju nagród, np. wypłacanych polskim sportowcom przez sponsorów. Te, jako przychód z innych źródeł, będą podlegały opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Oznacza to, że wartość tych nagród olimpijczycy będą musieli wykazać w zeznaniu rocznym PIT za 2010 rok obok innych uzyskanych w tym roku dochodów i opodatkować łącznie według skali podatkowej.