Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, jak opodatkować VAT, gdy dochodzi do odpłatnego udostępniania w drodze dzierżawy (najmu) sali gimnastycznej oraz boiska pomiędzy dwiema jednostkami samorządu terytorialnego, przy czym wszystkie obiekty wykorzystywane są do celów dydaktycznych.

Według stołecznej izby wynajem sali gimnastycznej i boisk, który ma miejsce pomiędzy dwiema jednostkami samorządu terytorialnego, nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie par. 12 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługa ta będzie podlegała opodatkowaniu, na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki podstawowej 22-proc.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 czerwca 2010 r. (nr IPPP1-443-347/10-4/PR).