Mimo że liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie badania sprawozdań finansowych z roku na rok maleje, nadal jest to najliczniejsza grupa firm audytorskich. Stanowi ona około 60 proc. wszystkich podmiotów.

W myśl obowiązujących przepisów podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych może być wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci. Ponadto musi być ona wpisana na listę podmiotów uprawnionych i prowadzić działalność w formie przewidzianej ustawą o biegłych rewidentach. Jedną z nich jest właśnie działalność gospodarcza prowadzona przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wpisu na listę podmiotów

Obowiązkowego OC

Poddania się kontroli

Przekazania sprawozdań

Publikacji danych

Czy przepisy dopuszczają możliwość rozwiązania umowy o usługę rewizji finansowej

Jak zmienić dane zawarte w rejestrze podmiotów uprawnionych do badań

Jakie obowiązki podczas kontroli musi spełnić firma wpisana na listę

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie obowiązki ma osoba fizyczna prowadząca działalność audytorską.