Czy zasiłek porodowy jest opodatkowany

Podatniczka jest w zaawansowanej ciąży. Czy jeśli otrzyma zasiłek porodowy, będzie musiała go opodatkować?

Czy nie ma PIT od świadczeń rodzinnych

Podatniczka otrzymuje zasiłek rodzinny. Czy tego typu świadczenie rodzinne podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czy wypłaty zwolnione ujmuje się w zeznaniu

Miesiąc temu podatniczka dowiedziała się, że będzie otrzymywać zasiłek rodzinny z gminy. Czy osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu przez gminę zasiłku rodzinnego, ma obowiązek wykazania otrzymywanych kwot w zeznaniu podatkowym?

Czy od dodatku na pięcioro dzieci jest PIT

Ojcu przyznany został dodatek za wychowywanie pięciorga dzieci. Czy takie świadczenie jest wolne od podatku dochodowego?

Czy alimenty są opodatkowane

Wyrokiem sądu podatniczce przyznane zostały alimenty od jej byłego męża w wysokości 1,2 tys. zł miesięcznie. Ponadto były mąż płaci alimenty na rzecz córki w wysokości 1,6 tys. zł. Czy taka kwota otrzymywana regularnie co miesiąc podlega opodatkowaniu?

Czy wyprawka jest przychodem rodzica

Podatniczka chce wnioskować o dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla dwójki swoich dzieci. Czy dofinansowanie otrzymane na zakup podręczników szkolnych jest opodatkowane?

Czy pomoc społeczna interesuje fiskusa

Podatnikowi, który jest zarejestrowanym bezrobotnym, powiatowy urząd pracy przyznał świadczenie w postaci zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem. Czy takie świadczenie podlega opodatkowaniu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jakie świadczenia związane z rodzicielstwem są wolne od PIT
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.