1 Zastosuj szczególne zasady odliczenia po utracie zwolnienia podmiotowego

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych podmiotowo z VAT przekroczy ustawowy limit (150 tys. zł), tracą oni prawo do zwolnienia i mają obowiązek rejestracji dla celów VAT. Z momentem przekroczenia limitu powstaje u nich obowiązek podatkowy, a opodatkowaniu VAT podlega nadwyżka sprzedaży ponad kwotę zwolnienia. To samo dotyczy podatników, którzy ze zwolnienia rezygnują.

Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia podmiotowego. W tym celu podatnik musi sporządzić spis z natury zapasów towarów handlowych posiadanych w dniu utraty zwolnienia VAT lub na dzień rezygnacji ze zwolnienia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak wystąpić o zgodę naczelnika urzędu, składając odpowiednie dokumenty

Jak dokonać odliczenia w składanej deklaracji podatkowej

Jak sprawdzić, czy mimo braku zwolnienia ma się prawo do odliczenia

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odliczyć VAT naliczony przed rejestracją.