W PIT-11 znajdują się zarówno dane płatnika, np. pracodawcy, jak i dane podatnika, np. pracownika.

W danych płatnika znajdą się: rodzaj płatnika – płatnik będący lub niebędący osobą fizyczną; nazwa pełna, REGON lub nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia i PESEL; adres siedziby lub adres zamieszkania płatnika. Te dane znajdują się w części B PIT-11.

W następnej części C znajdą się dane podatnika. Płatnik wpisze tu Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, PESEL oraz adres zamieszkania.

Warto zwrócić uwagę na te dane, aby nie pomylić się przy wypełnianiu rocznej deklaracji. Podatnicy bardzo często przepisują jako swój NIP z poz. 1 informacji PIT-11. A jest to NIP płatnika, a nie podatnika. Wpisanie nieswojego NIP w zeznaniu rocznym będzie trzeba poprawić, składając korektę deklaracji. Do poprawionego PIT trzeba będzie dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. W naszym przypadku w takim piśmie trzeba będzie podać, że w pierwotnym zeznaniu błędnie podaliśmy NIP.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kosztów w PIT-11

Wysokości dochodów

Źródła przychodów

Przekazania PIT

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak podatnik wykorzystuje PIT-11 w zeznaniu za 2010 rok.