Zgodnie z przepisami ustawy o PIT płatnicy mają obowiązek wystawić PIT-11 do końca lutego roku następnego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Zatem za 2010 rok będzie to 28 lutego 2011 r. PIT-11 to informacja o uzyskanych w trakcie danego roku podatkowego dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby płatnik taką informację sporządził wcześniej. Konsekwencją wcześniejszego otrzymania przez podatnika PIT-11 jest możliwość rozliczenia podatku szybciej. Jest to korzystne dla podatników, którzy zadeklarowali w składanym zeznaniu nadpłatę podatku. Podatnicy uzyskają szybszy zwrot kwoty nadpłaconego podatku, gdyż organ podatkowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty od dnia złożenia zeznania.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Danych zawartych w informacji PIT-11

Wystawienia PIT-11 w trakcie roku

Dochodów cudzoziemca

Błędów w deklaracji PIT-11

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie informacje powinno się wykazać w formularzu PIT-11.