Czy dochód z giełdy pozbawi prawa do ulgi

Dorosły syn podatniczki pobiera dodatek pielęgnacyjny. W ubiegłym roku uzyskał niewielkie dochody ze zbycia akcji. Czy dochód syna może pozbawić matkę prawa do odliczenia ulgi?

Czy dodatek do renty uprawnia do odliczenia

Pełnoletnie niepełnosprawne dziecko po śmierci jednego z rodziców nabyło prawo do renty rodzinnej i w miejsce dotychczasowego zasiłku pielęgnacyjnego zaczęło otrzymywać dodatek pielęgnacyjny przyznany do renty. Czy rodzic ma prawo do ulgi?

Czy rodzice zastępczy skorzystają z ulgi

Podatnicy przyjęli w 2010 r. do rodziny zastępczej niepełnosprawne dziecko w wieku 14 lat. Dziecko nie pobiera żadnych świadczeń pieniężnych związanych z niepełnosprawnością. Czy rodzice zastępczy mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Czy ryczałt pozbawi rodziców odliczenia

Syn podatników jest osobą niepełnosprawną. W ubiegłym roku pobierał rentę socjalną. Zarejestrował też w urzędzie skarbowym działalność gospodarczą i zadeklarował jej opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. W ubiegłym roku nie uzyskał jednak żadnych dochodów z tej działalności. Czy ulga przepada?

Czy ulgę odliczy rodzic niepełnosprawnego

Podatnicy wychowują niepełnosprawnego syna. Ukończył on w czerwcu 2010 r. 25 lat. Czy rodzice tracą prawo do odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym ulgi prorodzinnej za cały ubiegły rok?

Czy utrata świadczenia wpływa na ulgę

Podatnik ma 28 lat. We wrześniu ubiegłego roku utracił prawo do renty socjalnej. Czy jest objęty ulgą prorodzinną?

Czy ślub dziecka powoduje utratę ulgi

Dorosły syn podatników pobiera rentę socjalną. W ubiegłym roku w kwietniu wstąpił w związek małżeński. Czy ślub ma wpływ na ulgę?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: PIT 2010: Jak odliczać ulgę prorodzinną na dziecko niepełnosprawne.