Z roku na rok rośnie popularność e-deklaracji wśród osób fizycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Ministerstwo Finansów co roku ułatwia podatnikom możliwość składania rocznych deklaracji PIT za pomocą internetu. W związku z tym, że dla wielu podatników ta metoda jest nadal nowa i nieznana, zdarzają się błędy, które uniemożliwiają poprawne i skuteczne złożenie deklaracji. Jednym z najczęstszych błędów są niepoprawne dane identyfikacyjne (pojawienie się statusu 414 podczas pobierania UPO). Przyczyną takiego błędu może być wskazanie niewłaściwego urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że jeśli w ciągu danego roku podatnik zmienił miejsce zamieszkania, a co za tym idzie właściwy mu urząd, powinien o tym poinformować władze skarbowe. Inną przyczyną błędu w danych identyfikacyjnych może być nieprawidłowy NIP (np. podanie numeru NIP małżonka), błędy pisarskie w imieniu lub nazwisku bądź też zły format daty urodzenia. Zapewnienie poprawności tych danych jest o tyle istotne, że są to informacje, które służą weryfikacji tożsamości podatnika składającego zeznanie.

Dodatkowo istotne jest, aby podatnicy, którzy zdecydują się na składanie deklaracji drogą elektroniczną, zadbali o wpisanie prawidłowej kwoty (sumy) przychodów wynikających z dowolnego zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2009. Należy przy tym pamiętać o wpisaniu dokładnej wartości (bez zaokrąglania) w odpowiednim formacie, tj. przy użyciu kropki (a nie przecinka) dla oddzielenia części całkowitej od dziesiętnej. W przypadku osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem jako kwota przychodów rozumiana jest tylko i wyłącznie suma przychodów podatnika składającego zeznanie, a nie suma przychodów obu małżonków. Warto wspomnieć, że w tym roku po raz pierwszy małżonkowie rozliczający się wspólnie nie muszą składać w urzędzie skarbowym upoważnienia współmałżonka do składania wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Małżonek, występujący jako pierwszy w zeznaniu rocznym, podpisując deklarację w momencie wysłania, jednocześnie oświadcza o upoważnieniu go do składania deklaracji w imieniu drugiego współmałżonka.

Warto podkreślić również, że samo wysłanie deklaracji nie jest równoznaczne z jej złożeniem. Po wysłaniu deklaracji podatnik otrzymuje numer referencyjny, na podstawie którego może sprawdzić status wysłanego dokumentu. Status inny niż 200 oznacza, że deklaracja nie została złożona, gdyż nie przeszła pozytywnej weryfikacji. Oprócz wspomnianego błędu o statusie 414 możliwe jest również, że podatnik próbował powtórnie złożyć zeznanie za ten sam rok – deklarację można złożyć tylko raz z danym numerem NIP. W przypadku pozytywnej weryfikacji podatnik może pobrać i zapisać lub wydrukować urzędowe poświadczenie odbioru.

Jakkolwiek składanie rocznych deklaracji PIT za pośrednictwem internetu jest nadal dla wielu osób nowością, której się obawiają, prognozuje się, że liczba osób korzystających z tej metody wysyłania deklaracji będzie systematycznie rosnąć. Warto pamiętać, że jest to metoda bezpieczna, wygodna, szybka i bezpłatna. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto sprawdzić informacje zamieszczone na portalu www.e-deklaracje.gov.pl. Pomocą w sprawie składania deklaracji służy również Krajowa Informacja Podatkowa.