Czy dług to tylko niezapłacony podatek

Podatniczka nie wpłaciła podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok. Od początku 2009 roku nie uiszcza też należnych zaliczek na PIT. Czy zaległością podatkową jest u niej tylko niezapłacony za 2008 rok podatek?

Nie

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. W naszym przypadku będzie to PIT za 2008 rok, który podatniczka powinna zapłacić do 30 kwietnia 2009 r.

Ponadto za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku. Zatem u naszej podatniczki również niewpłacane zaliczki na PIT od początku 2009 roku są zaległością podatkową.

Regulacje te stosuje się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta.

Podstawa prawna

● Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy pomyłka w nadpłacie to dług
  • Czy nadpłata może być zaległością
  • Czy od zaległości są odsetki podatkowe
  • Czy fiskus umorzy dług i odsetki
  • Czy urząd sprawdzi podatnika
  • Czy umorzony dług podlega PIT
  • Czy trudna sytuacja uprawnia do ulgi
  • Czy fiskus sam decyduje o umorzeniu