Każde zeznanie podatkowe jest informacją dla organów podatkowych, m.in. o uzyskanych w danym roku przez podatnika przychodach i poniesionych kosztach uzyskania przychodów. Dodatkowo osoby, które w swoich zeznaniach podatkowych korzystają z ulg podatkowych, informują fiskusa o poniesionych w roku podatkowych określonych wydatkach. Aby z danej ulgi podatkowej skorzystać, trzeba spełnić wszystkie warunki przewidziane w ustawie o PIT dla takiego zwolnienia. O tej zasadzie powinni pamiętać wszyscy podatnicy, którzy dokonują odliczeń, czy to od dochodu czy to od podatku. Od właściwego przestrzegania tej zasady będzie zależała m.in. kontrola rozliczeń podatnika. Organy podatkowe mają bowiem prawo zweryfikować poprawność złożonych deklaracji podatkowych. Gdy urzędnik będzie miał wątpliwości co do rozliczenia podatnika, może go wezwać w celu złożenia wyjaśnień. Gdy podatnik w PIT np. wykazał ulgi podatkowe, urzędnik ma prawo żądać przedstawienia dokumentów, które potwierdzą prawo do nich.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.