Podatniczka chce złożyć zeznanie roczne PIT-37 przez internet bez e-podpisu weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

- Próbowałam wysłać zeznanie, ale pojawił się problem, ponieważ nie wiem, gdzie mam znaleźć załączniki do PIT-37. Chciałabym skorzystać z odliczenia wydatków na internet - pisze pani Małgorzata.

Załączniki do formularza interaktywnego PIT-37 pojawią się w momencie, kiedy w odpowiednim polu podatnik wpisze ich liczbę.

Nie ma potrzeby pobierania załączników. W formularzu PIT-37 (strona 3, część J) trzeba w polu oznaczonym numerem 130 wpisać liczbę załączników - np. 1. Po wpisaniu liczby powinien otworzyć się załącznik PIT/O. Analogicznie należy postępować w przypadku chęci dołączenia załączników PIT/D oraz PIT-2K.

Załączniki pojawią się po wpisaniu ich liczby w odpowiednim polu formularza PIT-37 zarówno w sytuacji, gdy podatnicy sami pobrali formularz interaktywny (ze strony www.e-deklaracje.gov.pl), jak i wtedy, gdy korzystają z aplikacji e-Deklaracje, którą można pobrać z tej samej strony internetowej.

Ministerstwo Finansów przewidziało możliwość dołączenia do formularza PIT-37 jedynie wyżej wymienionych załączników. Nie ma np. możliwości załączenia zgłoszenia identyfikacyjnego (aktualizacyjnego) na formularzu NIP-3. Podatnicy składający zeznania przez internet nie mogą także dołączyć certyfikatu rezydencji.

PODSTAWA PRAWNA

Par. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z 7 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. nr 57, poz. 469).