Podatnik jest aktywnym inwestorem na rynku kapitałowym. Codziennie analizuje notowania instrumentów finansowych w płatnych serwisach elektronicznych. Codziennie też dokonuje zleceń swoim biurom maklerskim za pośrednictwem rachunku internetowego.

- Czy opłaty za połączenia internetowe przy składaniu takich zleceń mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji, czy transakcji na instrumentach pochodnych - pyta czytelnik w e-mailu do redakcji.

Wydatki na internet przy rozliczeniu przychodów z inwestycji giełdowych mogą być kosztem uzyskania przychodu, jeżeli internet jest wykorzystywany wyłącznie w tym celu.

Przepisy podatkowe nie wskazują jednoznacznie katalogu kosztów uzyskania przychodu ze źródła przychodów, jakim są inwestycje giełdowe. Przepis art. 22 ust. 1 ustawy o PIT określa, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Istotną przesłanką zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest wystąpienie związku przyczynowo-skutkowego między tym wydatkiem a osiągniętym przychodem.

Praktyka pokazuje, że organy podatkowe niekorzystnie odnoszą się do możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na internet dla celów analizy rynku czy komunikowania się z biurem maklerskim. Z całą pewnością nie uznają za koszt uzyskania przychodów opłat za internet w przypadku korzystania z dostępu szerokopasmowego (I US w Poznaniu, postanowienie z 22 maja 2006 r., sygn. PD-2/415/95/06). Wydatki te, ze względu na swój zryczałtowany charakter, są ponoszone w stałej opłacie, niezależnie od czasu połączenia, a zatem nie pozwalają stwierdzić, że taki internet ze względu na swoje szerokie zastosowanie jest wykorzystywany przez podatnika tylko i wyłącznie w celu przeprowadzania transakcji giełdowych.

Inwestor może jednak uwzględnić koszty połączeń przy łączeniu się z internetem za pośrednictwem modemu. Chodzi o tzw. połączenia dial-up zestawiane na nowo przy każdym połączeniu. Opłaty ponoszone za takie połączenia w przypadku komunikacji z biurem maklerskim lub związane z analizą rynku giełdowego będą kosztem tylko w wysokości faktycznie poniesionej oraz w sytuacji odpowiedniego udokumentowania tych opłat przez podatnika.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).