Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Wspólnik spółki komandytowej spytał ministra finansów, czy wypłata niepodzielonych zysków, wypracowanych jeszcze przez spółkę z o.o., jest objęta zwolnieniem podatkowym, które ma zastosowanie do dochodów firm działających w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE).

Zezwolenie na działalność w SSE w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych uzyskała spółka z o.o.

Spółka komandytowa jako jej następca chciała zastosować przepis art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), określający generalne zwolnienie dla dochodów uzyskanych z działalności na terenie strefy.

Z tym nie zgodził się minister finansów, twierdząc, że wypłata środków pieniężnych pochodzących z niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę przekształconą jest innego rodzaju źródłem przychodów niż działalność gospodarcza. 

Stanowisko to poparł sąd wojewódzki, a następnie NSA, które kolejno oddaliły skargi podatnika.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2362/10.