Sędzia Krzysztof Winiarski, uzasadniając wyrok, podkreślił, że jeśli organy kwestionują prawo do odliczenia takiej darowizny, powinny sprawdzić, w jakim zakresie świadczenie wykonane przez obdarowanego pokrywa wartość darowizny. Dopiero gdyby zbilansowało to wartość darowizny, to nie można jej odliczyć. W sprawie, którą zajął się sąd, spółka prowadziła działalność, której przedmiotem było m.in. ujęcie wody surowej i jej uzdatnianie. W związku z realizacją programu „Poprawa jakości wody” przekazała innemu podmiotowi darowiznę na cele kulturalne w celu popularyzacji tego programu.

Według fiskusa taka umowa nie stanowi darowizny i nie podlega odliczeniu. NSA nie zgodził się z taką interpretacją.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2012/10.