W spółce miało miejsce włamanie do kompostowni, z której skradziono komputer sterujący wraz z osprzętem, przez co kompostownia utraciła walor kompletności i nie była zdatna do użytku. Takie wnioski płynęły z kontroli przeprowadzonej w firmie. Od chwili włamania w 2000 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do lipca 2005 r., nie uzupełniono braków w instalacji.

Według fiskusa, jeśli kompostownia straciła walory użytkowe, to nie może być amortyzowana dla celów rozliczenia kosztów w CIT przez spółkę. Spółka złożyła skargę do sądu, ale ten ją oddalił. Sąd przyznał rację fiskusowi, że produkcja kompostu wskutek dokonanej kradzieży urządzenia sterującego nie miała miejsca.

Sprawa trafiła do NSA, który z kolei przyznał rację spółce. Według sądu tylko z tego, że podatnik nie używa danego środka trwałego, nie wynika, że zaprzestał on działalności, w której dany środek trwały był wykorzystywany. Przepisów o wyłączeniu z amortyzacji na skutek zaprzestania działalności nie stosuje się bowiem do przypadku czasowego wyłączenia środka trwałego z uwagi na jego uszkodzenie.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2011 r., sygn. akt II FSK 725/10.