Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że podatnik, który wnosi aportem do spółki komandytowej grunty, działa w charakterze prowadzącego działalność podatnika VAT. Za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT oraz dyrektywy unijnej) należy rozumieć m.in. zorganizowaną działalność w roli handlowca. Jak wyjaśnił sąd, zgodnie z przepisami dyrektywy chodzi o wszelką działalność. Należy do niej zaliczyć też czynności przygotowawcze do prowadzenia działalności gospodarczej.

WSA uznał, że w omawianej sprawie działki nie służyły zaspokojeniu własnych potrzeb podatnika, mimo że zostały nabyte do majątku osobistego.

Podatniczka wyjaśniła, że jest komandytariuszem spółki prawa handlowego i w latach 2004 – 2005 oraz w 2009 roku nabyła działki do majątku osobistego. Zamierzała przekazać te działki w formie darowizny córkom. W 2010 r. stała się komandytariuszem spółki i wniosła grunty aportem do firmy. Twierdziła, że wniesienie działek do spółki nie podlega VAT, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowana do celów VAT oraz był to jej majątek osobisty, który nie podlega przepisom ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej. Orzekł, że wniesienie działek podlega podatkowi od towarów i usług. Gromadzenie majątku należało uznać za czynności w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 3146/10