Zapadł precedensowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Z wyroku wynika, jak należy liczyć VAT w przypadku, gdy osoba prawna niebędąca podatnikiem VAT dla celów WNT nabywa z innego kraju Unii Europejskiej towary przekraczające 50 tys. zł (limit zwolnienia z VAT dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).

Sąd wyjaśnił, że zastosowanie ma art. 10 ust. 1 pkt 2d oraz art. 10 ust. 5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z tym pierwszym przepisem wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje, w przypadku gdy osoba prawna niebędąca podatnikiem nabyła towary z innego kraju Unii, a wartość tego nabycia nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego 50 tys. zł. Natomiast jak wynika z art. 10 ust. 5 ustawy o VAT, jeśli podmiot (osoba prawna niebędąca podatnikiem) przekroczy kwotę limitu, to uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty. Według sądu oznacza to, że po przekroczeniu limitu VAT należy zapłacić od całej wartości nabycia, a nie od nadwyżki.

Sąd wyjaśnił, że art. 10 ust. 5 ustawy o VAT jest inaczej zredagowany niż art. 113 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, dotyczący zwolnienia podmiotowego w VAT. W tym ostatnim ustawodawca określił, że po przekroczeniu limitu zwolnienia podatek należy naliczyć od kwoty nadwyżki ponad limit. W art. 10 ust. 5 ustawy o VAT takiej regulacji nie ma. Dlatego w przypadku przekroczenia tego limitu podatek należy zapłacić od całej kwoty nabycia.

W omawianej sprawie skarżącą była parafia, która jako osoba prawna niebędąca podatnikiem nabyła w Austrii oświetlenie do kościoła. Kwota tego nabycia nieznacznie przekraczała 50 tys. zł. Zdaniem parafii w takiej sytuacji miała obowiązek uiścić VAT wyłącznie od kwoty przekraczającej limit 50 tys. zł. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 1506/10

Ważne!

Jeśli wartość nabytych z UE towarów przez osobę prawną niebędącą podatnikiem przekroczy 50 tys. zł, to uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty