Wszystkie usługi menedżerskie bez względu na formę ich świadczenia podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Wspólnicy spółek menedżerskich też nie mogą korzystać z podatku liniowego.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przychody wspólników spółki jawnej specjalizującej się w usługach menedżerskich nie podlegają podatkowi liniowemu. To oznacza, że wszyscy menedżerowie czy osoby świadczące usługi zarządzania zostali wyłączeni z 19-proc. stawki podatku liniowego. Te spółki menedżerskie, które korzystały z preferencyjnej formy opodatkowania, będą musiały oddać fiskusowi należny podatek.

Osobiste wykonywanie

Jak wyjaśnił sędzia NSA Antoni Hanusz, działalność wykonywana osobiście nie odnosi się do jednorodnych czynności. Jednak czynności te mają zawsze jedną cechę wspólną: osobiste wykonywanie bez udziału osób trzecich.

– Istotą kontraktu menedżerskiego jest samodzielne zarządzanie przedsiębiorstwem przez menedżerów – podkreślał sędzia Hanusz.

W tym przypadku nie ma stosunku podległości.

Ponadto spółka jawna, która nie ma osobowości prawnej, nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Są nimi osoby fizyczne, czyli wspólnicy. W tym przypadku nie występuje osobno przychód spółki jawnej oraz osobno jej wspólników. Taka konstrukcja spółki osobowej nieposiadającej osobowości prawnej każe w ścisły sposób wiązać przychód podatkowy z rodzajem źródła, z którego pochodzi. To oznacza, że czynności menedżerskie i inne tego typu zawsze będą miały charakter czynności wykonywanych osobiście.