Problem, który rozstrzygnął wczoraj WSA w Warszawie, dotyczył sytuacji, gdy spółka w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym (w stanie prawnym obowiązującym w czerwcu 2006 r.) zużywała wyroby akcyzowe – komponenty oraz wyroby w cyklu produkcyjnym – w celu wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Zużycie w cyklu produkcyjnym służyło podtrzymaniu ruchu instalacji niezbędnej do wytworzenia innego wyrobu.

Sąd, który był związany wcześniejszym wyrokiem NSA w tej sprawie (sygn. akt I FSK 1962/07), potwierdził, że zużycie wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w składzie podatkowym do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego nie powoduje zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Procedura ta kończy się w drugiej opisanej sytuacji, czyli z dniem zużycia wyrobów w składzie podatkowym do procesów produkcyjnych służących wytwarzaniu innych wyrobów.

Sygn. akt III SA/Wa 876/09, nieprawomocny