Podwójne szczęście, że nie sprawdził się tym razem w działaniach fiskusa. A to za sprawą ministra finansów, który wydał korzystną wykładnię przepisów dla podatników. Minister pierwszy sprawiedliwy chciałoby się rzec. Spółdzielcy nie muszą wykazywać w zeznaniu PIT i opodatkować zwróconych za wymianę okien kwot. Interpretacja, w której stwierdzono, że nie podlega podatkowi refundacja za wydatki na stolarkę okienną, jest słuszna. Przywraca podatnikom wiarę w racjonalność fiskusa. Wcześniej organy podatkowe stały na stanowisku, że zwrócone spółdzielcom kwoty są opodatkowane. Dobrze, że minister zmienił zdanie. To świadczy o potrzebie rozwiązywania problemów, a nie udawania, że ich nie ma. Bo ludzka to rzecz błądzić, ale boska, żeby się do tego przyznać.