ANALIZA

Podatnicy, którzy na własny koszt wymienili stolarkę okienną, a następnie spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła im poniesione na ten cel wydatki, nie muszą już tych środków wykazywać w rocznym PIT i płacić od nich podatku. Takie stanowisko przedstawił minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej nr DD3/033/33/KDJ/ 09/209, podkreślając w niej, że zmienia swoją dotychczasową interpretację w tym zakresie, która nakazywała opodatkowywać opisany zwrot ze spółdzielni. Gazeta Prawna 20 marca 2009 r. w materiale Wymiana okien: zwrot kosztów w PIT postulowała do ministra o wydanie właśnie takiej interpretacji.

To rewolucja w rozliczeniach podatkowych zwrotów za wymianę stolarki okiennej. Zmiana powinna ucieszyć zarówno podatników, jak i spółdzielnie mieszkaniowe. Ci pierwsi od zwróconych pieniędzy nie zapłacą PIT, a spółdzielnie nie będą musiały wystawiać podatnikom informacji PIT-8C o wypłaconych kwotach.

Stanowisko MF popierają również niezależni eksperci, którzy na łamach GP podkreślali, że opodatkowywanie zwrotów ze spółdzielni jest absurdalne.

Stanowisko sądów

Minister finansów w wydanej interpretacji stwierdza, że konsekwencje podatkowe wynikające z faktu otrzymania od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych wielokrotnie były przedmiotem rozstrzygnięć przed sądami administracyjnymi. Obecnie można zaobserwować ugruntowaną linię orzecznictwa w tym zakresie. Stanowisko zajmowane przez sądy w tych sprawach odbiega jednak od prezentowanego dotychczas przez Ministerstwo Finansów.

Jak podkreśla Aleksandra Kosonowska, starszy konsultant w Accreo Taxand, według dotychczasowej opinii MF zwrot wydatków stanowił dla lokatorów tzw. przychód z innych źródeł (bez względu na to, czy ma on formę pieniężną, czy spółdzielnia zaliczyła go na poczet czynszu). Oznacza to, że w ocenie MF lokatorzy otrzymujący zwrot wydatków ze spółdzielni musieli zapłacić od niego podatek dochodowy obliczony według skali podatkowej.

Zdaniem sądów zwrot kosztów z tytułu wymiany okien otrzymany od spółdzielni mieszkaniowej nie powoduje po stronie podatników przysporzenia majątkowego i z tego względu nie mieści się w pojęciu przychodu z innych źródeł. Nie podlega zatem opodatkowaniu. Natomiast zgodnie z poglądem wyrażanym wielokrotnie przez MF, otrzymany od spółdzielni zwrot wydatków stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymano refundację.

Z kolei podatnicy, którzy uprzednio dokonali odliczenia poniesionych wydatków na wymianę okien w ramach ulgi na remont i modernizację, a następnie otrzymali zwrot tych wydatków, mają prawo wyboru sposobu uwzględnienia zwrotu w zeznaniu podatkowym. Rozliczenia tej kwoty w zeznaniu podatnik może dokonać przez jej uwzględnienie w przychodach albo doliczenie do podatku w kwocie faktycznie odliczonej w latach ubiegłych.