ORZECZENIE

Wydany wyrok potwierdza prawo podatnika, który otrzymuje faktury od podmiotów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT do odliczenia podatku naliczonego.

Skarżącą była spółka, która odliczyła VAT na podstawie faktury wystawionej przez kontrahenta, który nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT. Co więcej kontrahent nie zaewidencjonował tego podatku. Jak wskazywała skarżąca spółka, zrobił to później.

Spór z organem podatkowym powstał w momencie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował prawo do odliczenia z faktury wystawionej przez podatnika, który nie był zarejestrowany do celów VAT.

Naczelnik powołał się na art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym nie stanowią podstawy do odliczenia VAT faktury, w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur. A zatem jak dowodził naczelnik urzędu skarbowego, podatek wykazany na fakturze wystawionej przez podatnika niezarejestrowanego nie podlega odliczeniu.

Naczelnik powołał także par. 8 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. nr 95, poz. 798), zgodnie z którym faktury oznaczone jako faktury VAT wystawiają podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej. Spółka wskazywała, że faktura spełniała wszystkie wymogi, a więc zawierała również NIP.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że spółka miała prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika VAT. Zdaniem sądu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT nie miał zastosowania w omawianej sprawie.

Sąd stwierdził, że podmiotu nieuprawnionego, o którym mówi ten przepis, nie można utożsamiać z podmiotem niezarejstrowanym. Co więcej, nie można uznać, że obowiązek wystawiania faktur VAT mają tylko podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT.

Jeśli ktoś dokonuje czynności opodatkowanych VAT (dostawa towaru lub świadczenie usług) i wystawia fakturę VAT, która spełnia wymogi formalne, to nie można uznać - zdaniem sądu - że nie ma on prawa do wystawiania takich faktur. WSA wyjaśnił także, że par. 8 rozporządzenia zawęża krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur VAT.

Sygn. akt III SA/Wa 1098/08