Pytanie zadała kobieta trudniąca się tzw. wirtualną prostytucją. W ramach takiej usługi po otrzymaniu płatności od klienta łączyła się z nim za pomocą kamerki internetowej. Następnie jak to sama określiła wykonywała wszystkie jego polecenia. Kobieta planowała prowadzić dokumentację przychodu z wirtualnej prostytucji jak też ewidencję swoich klientów. Zaczęła się jednak zastanawiać, czy uzyskane w ten sposób wynagrodzenie podlega VAT. Zapytała o to dyrektora katowickiej izby.

Sama sądziła, że nie ma mowy o podatku skoro jej usługi nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznie umowy. Przywołała szereg definicji prostytucji, z których wynikało, że także jej usługi powinny być w ten sposób określane. Wskazała też na korzystne dla siebie wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych.

Dyrektor katowickiej izby jednak się z nią nie zgodził i uznał, że kobieta powinna rozliczać VAT. Wyjaśnił, że wirtualny kontakt z klientem nie oznacza „oddania własnego ciała” do jego dyspozycji. To oznacza, że kobieta nie świadczy nielegalnej prostytucji, a formę usługi elektronicznej przez Internet. Dodatkowo zdaniem dyrektora nie jest to też czynność sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, co potwierdza także doktryna prawa (np. prof. Z. Radwański, P. Książek). Fiskus wskazał też na szereg wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-354/03, C-355/03, C-484/03), które potwierdzały jego stanowisko. Wynika z nich, że dana czynność może być nieopodatkowana tylko, jeśli jest zabroniona przez wszystkie państwa członkowskie. To oznacza, że np. musi istnieć umowa międzynarodowa, która dotyczy zwalczania tradycyjnej prostytucji jak i jej internetowych zamienników. Nic takiego jednak nie ma miejsca, więc wirtualna prostytucja, jako czynność, powinna podlegać VAT – podsumował organ. Dodał, że w innej sytuacji mogłoby też dojść do zakłócenia konkurencji na rynku unijnym, gdyż takie usługi mogą być świadczone transgranicznie, a w niektórych państwach członkowskich byłyby tańsze o kwotę VAT.

Podstawa prawna

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 2015 r. (nr IBPP2/443-987/14/IK)