Przewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego i podkomisji, która zajmuje się dwoma projektami ustaw w tej sprawie: rządowym i poselskim, autorstwa PSL-u powiedział, że wątpliwości dotyczą między innymi czasu obowiązywania nowych przepisów: rząd przygotował rozwiązania incydentalne, podczas gdy T.K. orzekł, że mają to być zmiany systemowe. 

W opinii Zgorzelskiego rząd przedstawił tez złe wyliczenia dotyczące możliwości wydatkowych i rozwojowych województw. Zegar tyka - mówi, bo do 15 października muszą być podane dane do budżetu a z przecieków wiem, iż rząd przyjął już kwoty przewidziane w projekcie rządowym. Za takim niekonstytucyjnym projektem nie zagłosujemy i myślę, że inne kluby też go nie poprą. A zatem mamy ogromny problem - dodaje.
Zgorzelski powiedział, że zlecił wykonanie dodatkowych ekspertyz w sprawie konstytucyjności rządowego projektu. Wystąpił też z prośbą do szefa rządu , by obydwa projekty zbadała Rada Legislacyjna przy premierze. Jutro szef sejmowej komisji samorządu terytorialnego ma spotkać się z przedstawicielami Trybunału Konstytucyjnego i poprosić, by uczestniczyli w pracach podkomisji. 

Pytany czego dotyczy zasadniczy spór powiedział, że chodzi o wysokość kwot, które budżet państwa powinien przeznaczyć na wyrównanie szans poszczególnych regionów. Jesteśmy za tym, by regiony, które rozwijają się dynamiczniej uczestniczyły w tym procesie, ale , żeby nie były jedynym podmiotem, który to czyni, bo wyrównywanie szans to przede wszystkim obowiązek państwa - przekonywał Zgorzelski. Poseł powiedział też, że różnica miedzy rządowym a poselskim projektem dotyczy wysokości kwoty wpłacanej do budżetu w ramach Janosikowego. W projekcie PSL-u jest to 25 procent dochodów podatkowych służących za podstawę wyliczenia , w rządowym 35 procent - wyjaśnił. 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego m.in. podnosi próg dochodów, od których województwa osiągające wyższe dochody będę musiały dokonywać wpłat na rzecz biedniejszych, ze 110 do 125 proc. średnich dochodów podatkowych, wyliczonych dla wszystkich województw. Projekt przewiduje też dodatkową dotację z budżetu w wysokości 150 mln zł dla samorządów z tytułu ubytku dochodów. Przepisy te miałyby obowiązywać przez 2 lata. W tym czasie rząd ma przygotować przepisy dotyczące również gmin i powiatów.
Poselski projekt, przygotowany przez ludowców, przewiduje między innymi obniżenie wpłat do budżetu przez bogatsze województwa oraz zmianę zasad podziału części regionalnej subwencji. Rząd ocenia ten projekt negatywnie.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 marca 2014 r. stwierdził że obecne przepisy nie zawierają jakichkolwiek regulacji zabezpieczających samorząd przed nadmiernym ubytkiem dochodów własnych i nakazał zmianę prawa w ciągu 18 miesięcy od dnia ogłoszenia orzeczenia.