Chodziło o przedsiębiorcę – lekarza patomorfologa. Jego praca polega głównie na korzystaniu z mikroskopu. Długotrwałe używanie takiego urządzenia powoduje zwiększenie wady wzroku. Przedsiębiorca od momentu rozpoczęcia pracy w zawodzie wymieniał szkła korekcyjne nawet co pół roku. Nabrał wątpliwości czy wydatki z tego tytułu może zaliczyć do kosztów podatkowych i zapytał o to izbę skarbową. We wniosku podkreślał, że nie jest to wydatek o charakterze osobistym. Podkreślał, że po pogorszeniu wzroku mógłby używać okularów do codziennej egzystencji, ale nie do codziennej pracy.

Ta wymaga bowiem wyjątkowej precyzji bez której mógłby tracić zlecenia. Stąd wydatki jakie ponosi są racjonalne i mają związek z zachowaniem źródła przychodu.Izba skarbowa była jednak innego zdania. Wyjaśniła, że wydatki, które przedsiębiorca ponosi w związku ze stanem zdrowia mają charakter osobisty i nie mogą pomniejszać przychodu. W sytuacji zaistnienia wady wzroku osoba fizyczna powinna kupić okulary korekcyjne niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 sierpnia 2014 r. (nr ITPB1/415-599/14/AK)