Import wyrobów akcyzowych, czyli ich przywóz z terytorium kraju nienależącego do Unii Europejskiej, co do zasady podlega opodatkowaniu akcyzą. Przepisy w pewnych wypadkach przewidują jednak zwolnienie z obowiązku zapłaty tego podatku.
Podróżny z kraju trzeciego
Krzysztof Lipka, doradca podatkowy z firmy doradczej KPMG wyjaśnia, że podróżny spoza Unii Europejskiej, przywożący wyroby akcyzowe w swoim bagażu osobistym, może liczyć na ich zwolnienie z podatku akcyzowego. – Istotne jest jednak, aby ilość tych wyrobów nie wskazywała na ich przeznaczenie handlowe, a łączna wartość nie przekraczała 175 euro w przeliczeniu na złote. Dodatkowo, przepisy akcyzowe wskazują na normy, według których przywóz poszczególnych wyrobów jest objęty zwolnieniem z akcyzy – podkreśla ekspert. Przykładowo, w ramach zwolnienia można przywieźć 200 sztuk papierosów i 2 litry wina niemusującego. Limity ilościowe szczegółowo określa par. 25 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. z 2006 r. nr 72, poz. 500).
Definicja bagażu
Przepisy regulują również pojęcie bagażu osobistego. Za taki uważa się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on później, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że ów bagaż był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący już w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz – wyjaśnia Krzysztof Lipka. Zwraca uwagę, że bagaż osobisty nie obejmuje przenośnych kanistrów zawierających paliwo, z wyjątkiem takich, które zawierają paliwo w ilości nieprzekraczającej 10 litrów.
ZWOLNIONE Z AKCYZY

Wyroby akcyzowe podlegające zwolnieniu w ramach norm ilościowych przywożone przez podróżnych, którzy ukończyli 17 lat: • wyroby tytoniowe • napoje alkoholowe